Locations for Đặc Sản Làm Quà. 1
16.040840 108.247948 1500 0 relativeToGround 108.247948,16.040840,0