Showing 17–32 of 403 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
10.843
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm dưa Dì Cẩn

59,000
8.265
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu 250gr

32,000
6.776
TL: 250gr
75,000
12.597
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
6.811
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh đậu xanh tươi Đà Nẵng

33,000
4.638
TL: 230gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa Đà Nẵng 250gr

99,000
10.389
TL: 250gr
34,500
8.845
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu

39,000
10.511
TL: 350gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
10.239
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển khô Đà Nẵng

79,000
23.462
TL: 100gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống sông Trà Quảng Ngãi (đặc biệt)

90,000
24.960
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
13.016
TL: 1000gr
55,000
6.930
TL: 500gr
45,000
8.668
TL: 350gr
39,000
3.180
TL: 64gr