Showing 17–32 of 370 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
9.479
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu 250gr

32,000
5.586
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
5.936
TL: 350gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa Đà Nẵng 250gr

89,000
9.470
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh đậu xanh tươi Đà Nẵng

35,000
3.357
TL: 230gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm dưa Dì Cẩn

59,000
6.075
TL: 500gr
90,000
22.937
TL: 250gr
34,500
8.028
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
8.056
TL: 250gr
75,000
9.878
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển khô Đà Nẵng

79,000
21.055
TL: 100gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
8.471
TL: 1000gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu nóng Thiên Thảo 10ml

39,000
5.188
TT: 10ml
55,000
5.135
TL: 500gr
39,000
2.036
TL: 64gr
1.306
TL: 64gr