Showing 17–32 of 388 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
10.385
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
6.452
TL: 350gr
75,000
11.375
TL: 500gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm dưa Dì Cẩn

59,000
7.367
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu 250gr

32,000
6.292
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh đậu xanh tươi Đà Nẵng

35,000
4.131
TL: 230gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa Đà Nẵng 250gr

105,000
10.109
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
9.409
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển khô Đà Nẵng

79,000
22.398
TL: 100gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống sông Trà Quảng Ngãi (đặc biệt)

90,000
24.343
TL: 250gr
34,500
8.606
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
11.631
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu

39,000
9.596
TL: 350gr
55,000
6.350
TL: 500gr
39,000
2.838
TL: 64gr
45,000
8.047
TL: 350gr