Showing 17–32 of 373 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
9.761
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
6.035
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu 250gr

32,000
5.772
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh đậu xanh tươi Đà Nẵng

35,000
3.544
TL: 230gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa Đà Nẵng 250gr

89,000
9.661
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm dưa Dì Cẩn

59,000
6.428
TL: 500gr
90,000
23.410
TL: 250gr
75,000
10.205
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
8.401
TL: 250gr
34,500
8.158
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
9.320
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển khô Đà Nẵng

79,000
21.466
TL: 100gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu nóng Thiên Thảo 10ml

39,000
5.365
TT: 10ml
55,000
5.358
TL: 500gr
39,000
2.245
TL: 64gr
1.419
TL: 64gr