Showing 17–32 of 384 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
10.041
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
6.214
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu 250gr

32,000
5.956
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh đậu xanh tươi Đà Nẵng

35,000
3.824
TL: 230gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa Đà Nẵng 250gr

89,000
9.889
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm dưa Dì Cẩn

59,000
6.944
TL: 500gr
75,000
10.801
TL: 500gr
90,000
23.932
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển khô Đà Nẵng

79,000
21.910
TL: 100gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
8.833
TL: 250gr
34,500
8.369
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
10.358
TL: 1000gr
39,000
2.567
TL: 64gr
55,000
5.724
TL: 500gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu nóng Thiên Thảo 10ml

45,000
5.695
TT: 10ml
45,000
7.723
TL: 350gr