Showing 17–32 of 399 results

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
5.277
TL: 10gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu 250gr

32,000
6.502
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm dưa Dì Cẩn

59,000
7.658
TL: 500gr
75,000
11.726
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
6.549
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh đậu xanh tươi Đà Nẵng

33,000
4.319
TL: 230gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa Đà Nẵng 250gr

99,000
10.221
TL: 250gr
34,500
8.719
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển khô Đà Nẵng

79,000
22.762
TL: 100gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
9.766
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu

39,000
9.947
TL: 350gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống sông Trà Quảng Ngãi (đặc biệt)

90,000
24.575
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
12.150
TL: 1000gr
39,000
2.941
TL: 64gr
55,000
6.554
TL: 500gr
45,000
8.263
TL: 350gr