Showing 17–32 of 362 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
8.852
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm tôm chua Dì Cẩn

59,000
5.339
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu 250gr

32,000
4.716
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm dưa Dì Cẩn

59,000
5.067
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa Đà Nẵng 250gr

89,000
8.687
TL: 250gr
90,000
21.792
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh đậu xanh tươi Đà Nẵng

35,000
2.664
TL: 230gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
6.232
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
4.894
TL: 1000gr
1.203
TL: 64gr
75,000
8.768
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển khô Đà Nẵng

79,000
19.975
TL: 100gr
Hết hàng
24,500
6.800
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
3.886
TL: 150gr

6. Nem chả Đà Nẵng

Tré Bà Đệ Đà Nẵng

135,000
6.230
QC: 10 cái
880
TL: 64gr