Showing 33–48 of 370 results

6. Nem chả Đà Nẵng

Tré Bà Đệ Đà Nẵng

135,000
6.627
QC: 10 cái
39,000
7.091
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu

39,000
8.496
TL: 350gr
Hết hàng
24,500
6.877
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.148
TL: 150gr

6. Nem chả Đà Nẵng

Nem chua Đà Nẵng

65,000
7.103
QC: 10 cái
2.726
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh đậu xanh Tiên Dung rồng vàng

39,000
8.443
TL: 400gr

6. Nem chả Đà Nẵng

Chả bò Đà Nẵng

310,000
14.458
TL: 1000gr
55,000
8.222
QC: 7 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Cơm sấy chà bông Nhật Quỳnh

25,000
5.056
TL: 180gr
75,000
4.799
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng dừa Bình Định

70,000
7.416
QC: 10 cái

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
9.005
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng (ngon)

249,000
7.746
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng khoai lang

39,000
4.673
QC: 10 cái