Showing 33–48 of 362 results

943
TL: 64gr

6. Nem chả Đà Nẵng

Nem chua Đà Nẵng

65,000
6.185
QC: 10 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu

39,000
7.730
TL: 350gr
55,000
7.686
QC: 7 cái

6. Nem chả Đà Nẵng

Chả bò Đà Nẵng

310,000
13.816
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh đậu xanh Tiên Dung rồng vàng

39,000
7.456
TL: 400gr
6.381
TL: 350gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu nóng Thiên Thảo 10ml

39,000
4.775
TT: 10ml
2.489
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng dừa Bình Định

70,000
6.477
QC: 10 cái
55,000
3.768
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng khoai lang

39,000
4.404
QC: 10 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Cơm sấy chà bông Nhật Quỳnh

25,000
4.773
TL: 180gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
3.745
TL: 170gr
250,000
17.154
TL: 700gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng (ngon)

221,000
7.519
TL: 500gr