Showing 33–48 of 377 results

45,000
7.513
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.258
TL: 150gr

6. Nem chả Đà Nẵng

Tré Bà Đệ Đà Nẵng

135,000
6.780
QC: 10 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh khô mè Bà Liễu

39,000
8.756
TL: 350gr
Hết hàng
24,500
6.928
TL: 200gr
2.862
TL: 150gr

6. Nem chả Đà Nẵng

Nem chua Đà Nẵng

65,000
7.422
QC: 10 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh đậu xanh Tiên Dung rồng vàng

39,000
8.892
TL: 400gr

6. Nem chả Đà Nẵng

Chả bò Đà Nẵng

310,000
14.780
TL: 1000gr
75,000
4.992
TL: 500gr
55,000
8.518
QC: 7 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng tròn mè trắng Huế

18,000
2.809
TL: 100gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Cơm sấy chà bông Nhật Quỳnh

25,000
5.196
TL: 180gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng dừa Bình Định

70,000
8.044
QC: 10 cái

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
9.247
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh

57,000
4.647
TL: 400gr