Showing 49–64 of 362 results

250,000
17.377
TL: 700gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
8.516
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng (ngon)

150,000
3.928
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng 250gr

96,000
6.326
TL: 250gr
4.497
TL: 500gr
Huế
45,000
6.785
TL: 300gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh

57,000
2.616
TL: 400gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Sầu riêng sấy

79,000
3.959
TL: 100gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Nai khô tẩm mè đặc sản

309,000
6.761
TL: 400gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm cá cơm thu Dì Cẩn

59,000
7.420
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực xé sợi Đà Nẵng

99,000
5.139
TL: 250gr
36,000
4.805
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tương ớt rim Dì Cẩn

30,000
3.020
TL: 200gr

3. Trà, cà phê

Cao chè lá vằng

10,000
4.823
TL: 30gr
2.722
TL: 400gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu massage Huế

55,000
4.783
TT: 60ml