Showing 49–64 of 399 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
9.945
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

17,000
4.193
TL: 180gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng (ngon)

249,000
8.243
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng khoai lang

39,000
5.095
QC: 10 cái

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tương ớt rim Dì Cẩn

30,000
3.410
TL: 200gr
35,000
4.064
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng (ngon)

165,000
4.472
TL: 500gr
32,000
5.482
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng

99,000
6.897
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Sầu riêng sấy

79,000
4.645
TL: 100gr
250,000
19.511
TL: 700gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Nai khô đặc sản Đà Nẵng

315,000
8.057
TL: 400gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm nêm thu Dì Cẩn

59,000
2.935
TL: 500gr
25,000
5.021
TL: 170gr
Huế
45,000
7.222
TL: 300gr
1.876
QC: 8 miếng