Showing 49–64 of 425 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
11.196
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng tròn mè trắng Huế

18,000
4.010
TL: 100gr
36,000
6.166
TL: 250gr
35,000
4.408
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng (ngon)

249,000
8.674
TL: 500gr
35,000
6.240
TL: 300gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm nêm thu Dì Cẩn

59,000
5.205
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng khoai lang

39,000
5.664
QC: 10 cái
25,000
5.883
TL: 170gr
2.572
QC: 8 miếng

6. Nem chả Đà Nẵng

Chả bò cây Đà Nẵng

65,000
5.615
QC: 10 cây

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tương ớt rim Dì Cẩn

35,000
3.741
TL: 200gr
4.996
TL: 300gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng chuối Đà Nẵng

37,000
6.807
QC: 3 cái

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực xé sợi Đà Nẵng

95,000
6.431
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng (ngon)

165,000
4.920
TL: 500gr