Showing 49–64 of 362 results

Huế
45,000
6.733
TL: 300gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng (ngon)

150,000
3.885
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh

57,000
2.451
TL: 400gr
4.419
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Sầu riêng sấy

79,000
3.865
TL: 100gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng 250gr

96,000
6.248
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
8.393
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Nai khô tẩm mè đặc sản

309,000
6.597
TL: 400gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm cá cơm thu Dì Cẩn

59,000
7.383
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực xé sợi Đà Nẵng

99,000
5.054
TL: 250gr
36,000
4.762
TL: 250gr

3. Trà, cà phê

Cao chè lá vằng

10,000
4.775
TL: 30gr
2.599
TL: 400gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng tròn mè trắng Huế

18,000
2.316
TL: 100gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu massage Huế

55,000
4.658
TT: 60ml

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tương ớt rim Dì Cẩn

30,000
2.991
TL: 200gr