Mùa thu đến, nơi con người được tận hưởng bầu không khí mát nhẹ, những đám rừng lá rụng