Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:
Tháng 1 Tháng 2 – 12

1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng trọng lượng…). Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (hoàn tiền phần chênh lệch).

Quí khách chịu chi phí sau:
Dacsanlamqua.com mua lại với giá trị giảm dần 10% trên tháng.

Sản phẩm không lỗi:
Tháng 1 Tháng 2 – 12

Thu lại máy với giá bằng 70% giá trên hoá đơn hoặc theo giá bán hiện tại của sản phẩm.

Thu lại máy, các tháng tiếp theo trừ thêm 5% so với tháng thứ 1.

Sản phẩm do người sử dụng làm vỡ, bể:
Đặc Sản Làm Quà hỗ trợ ký gởi bán hoặc mua lại với chi phí thương lượng với Quý khách.