Showing all 11 results

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
13.021
TL: 1000gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tương ớt rim Dì Cẩn

35,000
3.499
TL: 200gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xiêm Đà Nẵng

150,000
4.452
TL: 1000gr
Lý Sơn
3.294
TL: 250gr
Lý Sơn
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Tỏi đen nhiều nhánh

160,000
3.301
TL: 100gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tỏi cô đơn Lý Sơn (Tỏi một tép)

300,000
3.990
TL: 500gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Ớt xiêm xanh ngâm mắm Đà Nẵng

59,000
1.913
TL: 150gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Hạt tiêu xanh Đà Nẵng

150,000
1.624
TL: 1000gr
250,000
3.616
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Hạt tiêu Tiên Phước chính gốc

88,000
4.719
TL: 80gr
Hết hàng

4. Đặc sản mắm, gia vị

Bột nghệ đen

150,000
3.481