Showing all 10 results

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
5.580
TL: 1000gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tương ớt rim Dì Cẩn

30,000
2.991
TL: 200gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xiêm Đà Nẵng

150,000
3.615
TL: 1000gr
Lý Sơn
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Tỏi đen nhiều nhánh

160,000
3.088
TL: 100gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Ớt xiêm xanh ngâm mắm Đà Nẵng

59,000
979
TL: 150gr
Hết hàng

4. Đặc sản mắm, gia vị

Bột nghệ đen

150,000
3.312
Lý Sơn
3.187
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Hạt tiêu xanh Đà Nẵng

150,000
642
TL: 1000gr
250,000
3.126
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Hạt tiêu Tiên Phước chính gốc

88,000
3.984
TL: 80gr