Showing all 11 results

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
12.377
TL: 1000gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tương ớt rim Dì Cẩn

30,000
3.436
TL: 200gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xiêm Đà Nẵng

150,000
4.368
TL: 1000gr
Lý Sơn
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Tỏi đen nhiều nhánh

160,000
3.282
TL: 100gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tỏi cô đơn Lý Sơn (Tỏi một tép)

300,000
3.911
TL: 500gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Ớt xiêm xanh ngâm mắm Đà Nẵng

59,000
1.830
TL: 150gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Hạt tiêu xanh Đà Nẵng

150,000
1.530
TL: 1000gr
250,000
3.544
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Hạt tiêu Tiên Phước chính gốc

88,000
4.634
TL: 80gr
Hết hàng

4. Đặc sản mắm, gia vị

Bột nghệ đen

150,000
3.471
Lý Sơn
3.276
TL: 250gr