Showing all 10 results

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
8.667
TL: 1000gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tương ớt rim Dì Cẩn

30,000
3.133
TL: 200gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xiêm Đà Nẵng

150,000
3.879
TL: 1000gr
Lý Sơn
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Tỏi đen nhiều nhánh

160,000
3.124
TL: 100gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Ớt xiêm xanh ngâm mắm Đà Nẵng

59,000
1.316
TL: 150gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Hạt tiêu xanh Đà Nẵng

150,000
949
TL: 1000gr
250,000
3.194
TL: 250gr
Hết hàng

4. Đặc sản mắm, gia vị

Bột nghệ đen

150,000
3.361
Lý Sơn
3.219
TL: 250gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Hạt tiêu Tiên Phước chính gốc

88,000
4.140
TL: 80gr