Showing 1–16 of 24 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Sầu riêng sấy

79,000
4.408
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mận sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.302
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo Ohla

45,000
2.910
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.257
TL: 100gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Vỏ bưởi sấy dẻo

45,000
3.989

8. Các loại hoa, quả, hạt

Trái cây sấy (Đặc biệt)

29,000
5.197
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Ổi sấy dẻo (Đặc biệt)

46,000
3.685
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Khoai lang vàng sấy giòn 200gr

39,000
3.650
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy (Đặc biệt)

39,000
3.761
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo Cam Lâm 400gr

85,000
1.709
TL: 400gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt vỏ bưởi sấy

69,000
5.159
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mit sấy (Đặc biệt)

35,000
3.136
TL: 100gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối hột Tây Nguyên

200,000
4.239

8. Các loại hoa, quả, hạt

Táo tàu đỏ

103,000
3.895
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mít sấy đặc biệt

45,000
3.593
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Nho xanh khô

130,000
3.405
TL: 500gr