Showing 1–16 of 24 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Sầu riêng sấy

79,000
4.663
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mận sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.440
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo Ohla

45,000
3.217
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.351
TL: 100gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Vỏ bưởi sấy dẻo

45,000
4.066

8. Các loại hoa, quả, hạt

Trái cây sấy (Đặc biệt)

29,000
5.521
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Khoai lang vàng sấy giòn 200gr

39,000
3.841
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Ổi sấy dẻo (Đặc biệt)

46,000
3.771
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy (Đặc biệt)

39,000
3.862
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo Cam Lâm 400gr

85,000
1.907
TL: 400gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt vỏ bưởi sấy

69,000
5.221
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mit sấy (Đặc biệt)

35,000
3.154
TL: 100gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối hột Tây Nguyên

200,000
4.519

8. Các loại hoa, quả, hạt

Táo tàu đỏ

103,000
4.123
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mít sấy đặc biệt

45,000
3.680
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Nho xanh khô

130,000
3.638
TL: 500gr