Showing all 6 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt điều rang muối (Hạt lớn loại 1)

125,000
3.529
TL: 400gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt sen sấy loại 1

225,000
3.988
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt điều rang muối (loại I)

149,000
3.322
TL: 500gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt macca – Macadania

215,000
4.101

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt Hạnh nhân

450,000
3.630
Mỹ

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt dẻ cười Mỹ

175,000
3.600
TL: 500gr