Showing all 9 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt điều rang muối (Hạt lớn loại 1)

159,000
4.227
TL: 400gr
149,000
3.770
TL: 500gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt sen sấy loại 1

225,000
4.930
TL: 500gr
125,000
32
TL: 350gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt macca – Macadania

215,000
4.246
65,000
34
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt Hạnh nhân

450,000
3.847
79,000
79
TL: 200gr
Mỹ

8. Các loại hoa, quả, hạt

Hạt dẻ cười Mỹ

175,000
4.513
TL: 500gr