Showing all 5 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy dẻo

78,000
4.872
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt kiwi dẻo

109,000
3.261
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt me

124,000
2.945
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt quả tắc (Mứt quả quật)

105,000
3.156
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt táo tàu đen

95,000
3.098
TL: 500gr