Showing all 5 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy dẻo

78,000
4.490
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt kiwi dẻo

109,000
3.050
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt quả tắc (Mứt quả quật)

105,000
2.920
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt táo tàu đen

95,000
2.742
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt me

124,000
2.760
TL: 500gr