Showing all 10 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy dẻo

78,000
5.025
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt kiwi dẻo

109,000
3.389
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt quả tắc (Mứt quả quật)

105,000
3.303
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt me

124,000
3.007
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt táo tàu đen

95,000
3.302
TL: 500gr
15
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt chanh cốm (chanh bao tử) – Hoa Mai

65,000
32
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt hoa hồng sấy dẻo – Hoa Mai

69,000
18
TL: 200gr
45
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Ô mai mơ không hạt – Hoa Mai

65,000
16
TL: 200gr