Showing all 13 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo Hoa Mai ít đường

89,000
4.619
TL: 400gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy dẻo

78,000
5.125
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt kiwi dẻo

109,000
3.444
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt quả tắc (Mứt quả quật)

105,000
3.378
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt me

124,000
3.029
TL: 500gr
35
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt táo tàu đen

95,000
3.397
TL: 500gr
156
TL: 200gr
65,000
12
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo Đà Nẵng hiệu Hoa Mai

135,000
12
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt chanh cốm (chanh bao tử) – Hoa Mai

65,000
103
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt hoa hồng sấy dẻo – Hoa Mai

69,000
32
TL: 200gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Ô mai mơ không hạt – Hoa Mai

65,000
98
TL: 200gr