Showing all 5 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy dẻo

78,000
4.338
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt kiwi dẻo

109,000
2.985
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt quả tắc (Mứt quả quật)

105,000
2.843
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt táo tàu đen

95,000
2.596
TL: 500gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mứt me

124,000
2.689
TL: 500gr