Showing all 3 results

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xanh Đà Nẵng

130,000
14.081
TL: 1000gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Trái ớt xiêm Đà Nẵng

150,000
4.559
TL: 1000gr
Tiên Phước

8. Các loại hoa, quả, hạt

Lá chè xanh Tiên Phước

50,000
4.078