Showing 1–16 of 47 results

Trà đặc sản Đà Nẵng, trà đặc sản Đà Lạt, trà sâm dứa đặc sản Đà Nẵng, đặc sản trà cung đình Huế, trà ngon Hà Nội, trà ngon HCM, trà ngon mua ở đâu, trà ngon Đà Nẵng, trà đào ngon ở HCM, rượu đặc sản phú quốc, rượu đặc sản Đà Nẵng. Đặc Sản Làm Quà tự hào là đơn vị cung cấp trà uy tín nhất và chính hiệu tại Đà Nẵng để du khách làm quà.

75,000
11.619
TL: 500gr

3. Trà, cà phê

Trà sâm dứa Bảo Ngân

35,000
12.153
TL: 350gr
39,000
6.890
TL: 350gr
2.670
TL: 150gr
75,000
4.717
TL: 500gr
250,000
17.897
TL: 700gr

3. Trà, cà phê

Cao chè lá vằng

10,000
4.929
TL: 30gr
6.984
TL: 500gr
45,000
4.665
TL: 250gr
2.838
TL: 250gr
3.337
TL: 250gr

3. Trà, cà phê

Minh mạng thang

499,000
8.839
TL: 1000gr
1.004
TL: 200gr
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Trà trái nhàu

33,000
3.817
147,000
3.284
TL: 250gr
90,000
2.068
QC: 1 con