Showing 1–16 of 47 results

Trà đặc sản Đà Nẵng, trà đặc sản Đà Lạt, trà sâm dứa đặc sản Đà Nẵng, đặc sản trà cung đình Huế, trà ngon Hà Nội, trà ngon HCM, trà ngon mua ở đâu, trà ngon Đà Nẵng, trà đào ngon ở HCM, rượu đặc sản phú quốc, rượu đặc sản Đà Nẵng. Đặc Sản Làm Quà tự hào là đơn vị cung cấp trà uy tín nhất và chính hiệu tại Đà Nẵng để du khách làm quà.

75,000
11.986
TL: 500gr

3. Trà, cà phê

Trà sâm dứa Bảo Ngân

35,000
12.603
TL: 350gr
39,000
7.135
TL: 350gr
2.743
TL: 150gr
75,000
4.820
TL: 500gr
250,000
18.178
TL: 700gr

3. Trà, cà phê

Cao chè lá vằng

10,000
4.983
TL: 30gr
7.041
TL: 500gr
45,000
4.875
TL: 250gr
2.888
TL: 250gr
1.047
TL: 200gr
3.370
TL: 250gr

3. Trà, cà phê

Minh mạng thang

499,000
10.022
TL: 1000gr
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Trà trái nhàu

33,000
3.841
147,000
3.290
TL: 250gr
90,000
2.130
QC: 1 con