Showing 1–16 of 50 results

Trà đặc sản Đà Nẵng, trà đặc sản Đà Lạt, trà sâm dứa đặc sản Đà Nẵng, đặc sản trà cung đình Huế, trà ngon Hà Nội, trà ngon HCM, trà ngon mua ở đâu, trà ngon Đà Nẵng, trà đào ngon ở HCM, rượu đặc sản phú quốc, rượu đặc sản Đà Nẵng. Đặc Sản Làm Quà tự hào là đơn vị cung cấp trà uy tín nhất và chính hiệu tại Đà Nẵng để du khách làm quà.

75,000
12.263
TL: 500gr

3. Trà, cà phê

Trà sâm dứa Bảo Ngân

39,000
13.086
TL: 350gr
45,000
7.393
TL: 350gr
2.820
TL: 150gr
75,000
4.940
TL: 500gr
250,000
18.307
TL: 700gr

3. Trà, cà phê

Cao chè lá vằng

10,000
5.057
TL: 30gr
7.118
TL: 500gr
45,000
5.086
TL: 250gr
2.952
TL: 250gr
1.093
TL: 200gr
3.447
TL: 250gr

3. Trà, cà phê

Minh mạng thang

499,000
10.287
TL: 1000gr
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Trà trái nhàu

33,000
3.878
147,000
3.305
TL: 250gr
90,000
2.187
QC: 1 con