Showing 17–32 of 40 results

Kẹo đặc sản

Kẹo dừa Ngọc Hà

25,000
4.165
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.230
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo lạc một nắng

47,000
1.994
TL: 320gr
35,000
3.375
TL: 300gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo chuối Yến Hương

33,000
5.216
TL: 375gr
45,000
3.314
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
3.999
TL: 150gr
39,000
2.891
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè trắng Huế

26,000
3.642
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng giòn Huế

20,000
763
TL: 160gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

168,000
4.839
45,000
3.353
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo ý Hương vị ca cao

39,000
2.879
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me 250gr

59,000
958
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo kéo tuổi thơ (Kẹo dồi lạc)

37,000
1.184
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái

55,000
971
TL: 250gr