Showing all 4 results

55,000
9.535
QC: 7 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng khoai lang

39,000
5.237
QC: 10 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng mè đen (Đặc biệt)

57,000
5.669
QC: 10 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng mè trắng (Đặc biệt)

57,000
4.620
QC: 10 cái