Showing all 4 results

55,000
7.901
QC: 7 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng khoai lang

39,000
4.546
QC: 10 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng mè đen (Đặc biệt)

55,000
5.042
QC: 10 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng mè trắng (Đặc biệt)

55,000
3.974
QC: 10 cái