Showing all 3 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
9.640
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng 250gr

89,000
7.379
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò phi lê khô Đà Nẵng

157,000
7.272
TL: 500gr