Showing all 11 results

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
6.091
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu dừa Hoàng Chánh

15,000
4.665
TL: 100gr

Kẹo đặc sản

Kẹo dừa Ngọc Hà

25,000
4.171
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.232
TL: 200gr
39,000
2.896
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo ý Hương vị ca cao

39,000
2.879
TL: 250gr
2.991
TL: 250gr
39,000
2.746
TL: 250gr
Hết hàng
3.543
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo Mai Lan vị sâm dứa

95,000
3.502
Hết hàng
95,000
3.456