Showing all 11 results

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
6.813
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu dừa Hoàng Chánh

15,000
4.942
TL: 100gr

Kẹo đặc sản

Kẹo dừa Ngọc Hà

25,000
4.600
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.371
TL: 200gr
39,000
3.193
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo ý Hương vị ca cao

39,000
2.965
TL: 250gr
3.058
TL: 250gr
39,000
2.910
TL: 250gr
Hết hàng
3.851
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo Mai Lan vị sâm dứa

95,000
3.797
Hết hàng
95,000
3.656