Showing all 11 results

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
6.356
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu dừa Hoàng Chánh

15,000
4.814
TL: 100gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.304
TL: 200gr

Kẹo đặc sản

Kẹo dừa Ngọc Hà

25,000
4.351
TL: 250gr
39,000
3.014
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo ý Hương vị ca cao

39,000
2.923
TL: 250gr
3.029
TL: 250gr
39,000
2.835
TL: 250gr
Hết hàng
3.709
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo Mai Lan vị sâm dứa

95,000
3.650
Hết hàng
95,000
3.548