Showing all 11 results

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
5.872
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu dừa Hoàng Chánh

15,000
4.514
TL: 100gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

35,000
5.108
TL: 200gr

Kẹo đặc sản

Kẹo dừa Ngọc Hà

25,000
4.018
TL: 250gr
39,000
2.798
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo ý Hương vị ca cao

39,000
2.817
TL: 250gr
2.927
TL: 250gr
39,000
2.667
TL: 250gr
Hết hàng
3.440
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo Mai Lan vị sâm dứa

95,000
3.352
Hết hàng
95,000
3.375