Showing all 11 results

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
5.958
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu dừa Hoàng Chánh

15,000
4.554
TL: 100gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.156
TL: 200gr

Kẹo đặc sản

Kẹo dừa Ngọc Hà

25,000
4.074
TL: 250gr
39,000
2.823
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo ý Hương vị ca cao

39,000
2.837
TL: 250gr
2.948
TL: 250gr
39,000
2.687
TL: 250gr
Hết hàng
3.472
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo Mai Lan vị sâm dứa

95,000
3.405
Hết hàng
95,000
3.401