Showing all 11 results

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
6.549
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu dừa Hoàng Chánh

15,000
4.876
TL: 100gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.345
TL: 200gr

Kẹo đặc sản

Kẹo dừa Ngọc Hà

25,000
4.460
TL: 250gr
39,000
3.078
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo ý Hương vị ca cao

39,000
2.944
TL: 250gr
3.041
TL: 250gr
39,000
2.864
TL: 250gr
Hết hàng
3.785
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo Mai Lan vị sâm dứa

95,000
3.723
Hết hàng
95,000
3.590