Showing all 11 results

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

56,000
7.217
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu dừa Hoàng Chánh

15,000
5.018
TL: 100gr

Kẹo đặc sản

Kẹo dừa Ngọc Hà

25,000
4.787
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.395
TL: 200gr
39,000
3.298
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo ý Hương vị ca cao

39,000
2.996
TL: 250gr
3.127
TL: 250gr
39,000
2.979
TL: 250gr
Hết hàng
3.907
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo Mai Lan vị sâm dứa

95,000
3.900
Hết hàng
95,000
3.722