Showing all 11 results

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa Galant Caramen

49,000
6.036
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu dừa Hoàng Chánh

15,000
4.621
TL: 100gr

Kẹo đặc sản

Kẹo dừa Ngọc Hà

25,000
4.124
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.208
TL: 200gr
39,000
2.861
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo ý Hương vị ca cao

39,000
2.862
TL: 250gr
2.977
TL: 250gr
39,000
2.716
TL: 250gr
Hết hàng
3.510
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo Mai Lan vị sâm dứa

95,000
3.454
Hết hàng
95,000
3.434