Showing all 7 results

28,000
165.725
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn

22,000
11.134
TL: 150gr
35,000
6.053
TL: 300gr
Huế
45,000
7.327
TL: 300gr
45,000
3.447
TL: 250gr
35,000
3.628
TL: 300gr
45,000
3.489
TL: 250gr