Showing all 7 results

28,000
164.900
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn

22,000
9.251
TL: 150gr
Huế
45,000
7.116
TL: 300gr
35,000
5.899
TL: 300gr
35,000
3.494
TL: 300gr
45,000
3.376
TL: 250gr
45,000
3.408
TL: 250gr