Showing all 7 results

28,000
165.328
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn

22,000
10.324
TL: 150gr
Huế
45,000
7.222
TL: 300gr
35,000
5.980
TL: 300gr
45,000
3.413
TL: 250gr
35,000
3.564
TL: 300gr
45,000
3.450
TL: 250gr