Showing all 7 results

25,000
163.889
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn

20,000
7.132
TL: 150gr
Huế
45,000
6.783
TL: 300gr
35,000
5.727
TL: 300gr
45,000
3.237
TL: 250gr
35,000
3.298
TL: 300gr
45,000
3.300
TL: 250gr