Showing all 7 results

28,000
166.343
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn

22,000
11.951
TL: 150gr
35,000
6.132
TL: 300gr
Huế
45,000
7.444
TL: 300gr
35,000
3.698
TL: 300gr
45,000
3.492
TL: 250gr
45,000
3.551
TL: 250gr