Showing all 14 results

28,000
166.343
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn

22,000
11.951
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.947
TL: 150gr
35,000
6.132
TL: 300gr
Huế
45,000
7.444
TL: 300gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

195,000
11.247
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu lạc tròn

15,000
6.861
TL: 100gr
45,000
3.492
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo chuối Yến Hương

33,000
5.682
TL: 375gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
4.147
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

169,000
5.854
TL: 1Kg
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè trắng Huế

26,000
3.749
TL: 150gr
45,000
3.551
TL: 250gr
Hết hàng
95,000
3.722