Showing all 14 results

25,000
163.917
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn

20,000
7.166
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
3.982
TL: 150gr
Huế
45,000
6.788
TL: 300gr
35,000
5.727
TL: 300gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

178,000
9.944
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu lạc tròn

15,000
6.629
TL: 100gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo chuối Yến Hương

33,000
4.929
TL: 375gr
45,000
3.239
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
3.895
TL: 150gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè trắng Huế

26,000
3.593
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

168,000
4.338
45,000
3.300
TL: 250gr
Hết hàng
95,000
3.318