Showing all 14 results

25,000
163.769
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn

20,000
6.918
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
3.934
TL: 150gr
Huế
45,000
6.738
TL: 300gr
35,000
5.704
TL: 300gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu lạc tròn

15,000
6.608
TL: 100gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

178,000
9.860
TL: 1000gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo chuối Yến Hương

33,000
4.890
TL: 375gr
45,000
3.224
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
3.884
TL: 150gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè trắng Huế

26,000
3.577
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

168,000
4.267
45,000
3.287
TL: 250gr
Hết hàng
95,000
3.306