Showing all 14 results

25,000
164.266
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mè xửng Thiên Hương giòn

20,000
8.030
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.148
TL: 150gr
Huế
45,000
6.911
TL: 300gr
35,000
5.762
TL: 300gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

178,000
10.300
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu lạc tròn

15,000
6.667
TL: 100gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo chuối Yến Hương

33,000
5.094
TL: 375gr
45,000
3.274
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
3.951
TL: 150gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè trắng Huế

26,000
3.620
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

168,000
4.684
45,000
3.319
TL: 250gr
Hết hàng
95,000
3.396