Showing all 3 results

550,000
7.832
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực xé sợi Đà Nẵng

95,000
5.841
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô mực tẩm Đà Nẵng 250gr

225,000
4.674
TL: 250gr