Showing all 3 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực xé sợi Đà Nẵng

99,000
5.192
TL: 250gr
575,000
6.756
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô mực tẩm Đà Nẵng 250gr

209,000
4.263
TL: 250gr