Showing all 3 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực xé sợi Đà Nẵng

95,000
5.987
TL: 250gr
550,000
8.318
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô mực tẩm Đà Nẵng 250gr

225,000
4.774
TL: 250gr