Showing all 4 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá (Đặc biệt)

479,000
4.423
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng Đà Nẵng

479,000
5.039
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng dẻo (Đặc biệt)

550,000
3.632
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá

295,000
3.323
TL: 1000gr