Showing all 4 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá (Đặc biệt)

489,000
5.009
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng Đà Nẵng

479,000
6.755
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng dẻo (Đặc biệt)

550,000
4.223
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá

295,000
3.375
TL: 1000gr