Showing all 4 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá (Đặc biệt)

499,000
4.201
TL: 1000gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng ống Đà Nẵng

295,000
4.251
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng dẻo (Đặc biệt)

450,000
3.354
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá

295,000
3.312
TL: 1000gr