Showing all 4 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá (Đặc biệt)

489,000
5.120
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng Đà Nẵng

479,000
7.212
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng dẻo (Đặc biệt)

550,000
4.364
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá

295,000
3.386
TL: 1000gr