Showing all 4 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá (Đặc biệt)

479,000
4.336
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng Đà Nẵng

479,000
4.770
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng dẻo (Đặc biệt)

550,000
3.477
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá

295,000
3.320
TL: 1000gr