Showing all 4 results

Lý Sơn

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tỏi Lý Sơn (tỏi nhiều nhánh)

119,000
3.124
TL: 500gr
Lý Sơn
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Tỏi đen nhiều nhánh

160,000
3.301
TL: 100gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Tỏi cô đơn Lý Sơn (Tỏi một tép)

300,000
3.990
TL: 500gr
250,000
3.616
TL: 250gr