Showing all 7 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mận sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.419
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo Ohla

45,000
3.196
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.344
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Trái cây sấy (Đặc biệt)

29,000
5.489
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy (Đặc biệt)

39,000
3.850
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mit sấy (Đặc biệt)

35,000
3.150
TL: 100gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Khoai môn sấy (Đặc biệt)

35,000
3.011
TL: 100gr