Showing all 7 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mận sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.276
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo Ohla

45,000
2.855
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.239
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Trái cây sấy (Đặc biệt)

29,000
5.143
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy (Đặc biệt)

39,000
3.730
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mit sấy (Đặc biệt)

35,000
3.134
TL: 100gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Khoai môn sấy (Đặc biệt)

35,000
2.900
TL: 100gr