Showing all 7 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mận sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.570
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo Ohla

45,000
3.474
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.507
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Trái cây sấy (Đặc biệt)

29,000
5.760
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy (Đặc biệt)

39,000
3.957
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mit sấy (Đặc biệt)

35,000
3.169
TL: 100gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Khoai môn sấy (Đặc biệt)

35,000
3.079
TL: 100gr