Showing all 7 results

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mận sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.203
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo Ohla

45,000
2.702
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Xoài sấy dẻo (Đặc biệt)

55,000
4.191
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Trái cây sấy (Đặc biệt)

29,000
4.977
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Chuối sấy (Đặc biệt)

39,000
3.642
TL: 100gr

8. Các loại hoa, quả, hạt

Mit sấy (Đặc biệt)

35,000
3.118
TL: 100gr
Hết hàng

8. Các loại hoa, quả, hạt

Khoai môn sấy (Đặc biệt)

35,000
2.865
TL: 100gr