Showing all 4 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng (ngon)

249,000
8.243
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng (ngon)

165,000
4.472
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng loại ngon 250gr

99,000
4.387
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng 250gr

145,000
6.371
TL: 250gr