Showing all 7 results

35,000
28.837
TL: 250gr
24,500
8.880
TL: 180gr
34,500
9.044
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

17,000
4.436
TL: 180gr
35,000
4.248
TL: 250gr
25,000
5.599
TL: 170gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quỳnh Trân (Hộp)

34,500
4.333
TL: 250gr