Showing all 7 results

35,000
27.906
TL: 250gr
24,500
7.257
TL: 180gr
34,500
8.229
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
3.958
TL: 170gr
25,000
4.317
TL: 170gr
35,000
3.870
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quỳnh Trân (Hộp)

34,500
4.089
TL: 250gr