Showing all 8 results

23,000
322.965
TL: 180gr
35,000
27.597
TL: 250gr
7.896
TL: 250gr
Hết hàng
24,500
6.856
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
3.814
TL: 170gr
25,000
3.679
TL: 170gr
35,000
3.741
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quỳnh Trân (Hộp)

34,500
4.020
TL: 250gr