Showing all 8 results

25,000
341.648
TL: 180gr
35,000
28.098
TL: 250gr
34,500
8.521
TL: 250gr
Hết hàng
24,500
7.006
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
4.068
TL: 170gr
25,000
4.741
TL: 170gr
35,000
3.989
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quỳnh Trân (Hộp)

34,500
4.167
TL: 250gr