Showing all 7 results

25,000
341.677
TL: 180gr
35,000
28.098
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.440
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

189,000
10.633
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.304
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

168,000
5.103
Hết hàng
95,000
3.548