Showing all 7 results

25,000
379.320
TL: 180gr
35,000
28.837
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.947
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

195,000
11.247
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.395
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

169,000
5.854
TL: 1Kg
Hết hàng
95,000
3.722