Showing all 7 results

23,000
325.037
TL: 180gr
35,000
27.640
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.087
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

178,000
10.234
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

35,000
5.111
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

168,000
4.610
Hết hàng
95,000
3.376