Showing all 7 results

25,000
334.300
TL: 180gr
35,000
27.906
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.258
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

178,000
10.432
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

28,000
5.232
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

168,000
4.842
Hết hàng
95,000
3.456