Showing all 7 results

23,000
312.936
TL: 180gr
35,000
27.298
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
3.921
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

178,000
9.841
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

35,000
5.001
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

168,000
4.256
Hết hàng
95,000
3.303