Showing all 7 results

23,000
315.954
TL: 180gr
35,000
27.404
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
3.957
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt mãng cầu me Minh Thông

178,000
9.903
TL: 1000gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo dừa dẻo đặc sản

35,000
5.021
TL: 200gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo mứt me sấy thái Minh Thông

168,000
4.290
Hết hàng
95,000
3.310