Showing all 6 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng (ngon)

249,000
8.520
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng (ngon)

165,000
4.771
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng (đặc biệt)

265,000
6.720
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng loại ngon 250gr

99,000
4.597
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng 250gr

145,000
6.811
TL: 250gr
149,000
4.680
TL: 250gr