Showing all 4 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô viên đỏ Đà Nẵng (Đặc biệt)

350,000
4.927
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô viên Đà Nẵng 250gr

139,000
3.694
TL: 250gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát giòn Đà Nẵng

156,000
5.535
TL: 250gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô Gia Lai (Thượng hạng)

3,750,000
3.587
TL: 5000gr