Showing all 4 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô viên đỏ Đà Nẵng (Đặc biệt)

350,000
4.968
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô viên Đà Nẵng 250gr

139,000
3.718
TL: 250gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát giòn Đà Nẵng

156,000
5.591
TL: 250gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô Gia Lai (Thượng hạng)

3,750,000
3.727
TL: 5000gr