Showing all 4 results

90,000
22.937
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng 250gr

96,000
6.488
TL: 250gr
125,000
4.625
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

96,000
3.795
TL: 250gr