Showing all 4 results

90,000
24.184
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng 250gr

115,000
6.766
TL: 250gr
125,000
4.842
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

99,000
4.123
TL: 250gr