Showing all 4 results

90,000
25.334
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng

99,000
7.255
TL: 200gr
125,000
5.074
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

99,000
4.569
TL: 250gr