Showing all 4 results

90,000
24.633
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng

99,000
6.917
TL: 200gr
125,000
4.911
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

99,000
4.265
TL: 250gr