Showing all 4 results

90,000
25.728
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng

89,000
7.416
TL: 200gr
125,000
5.228
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

89,000
4.798
TL: 200gr