Showing all 4 results

90,000
22.576
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng 250gr

96,000
6.421
TL: 250gr
125,000
4.584
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

96,000
3.726
TL: 250gr