Showing all 4 results

90,000
22.272
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng 250gr

96,000
6.347
TL: 250gr
125,000
4.522
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

96,000
3.658
TL: 250gr