Showing all 4 results

90,000
22.098
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng 250gr

96,000
6.299
TL: 250gr
125,000
4.499
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

96,000
3.629
TL: 250gr