Showing all 4 results

90,000
24.989
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng

99,000
7.129
TL: 200gr
125,000
4.983
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

99,000
4.416
TL: 250gr