Showing all 4 results

90,000
23.410
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng 250gr

98,000
6.568
TL: 250gr
125,000
4.682
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

98,000
3.881
TL: 250gr