Showing all 4 results

90,000
23.588
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống rim Đà Nẵng 250gr

98,000
6.618
TL: 250gr
125,000
4.710
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống chiên giòn Đà Nẵng

98,000
3.927
TL: 250gr