Showing all 11 results

90,000
21.968
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
8.393
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
3.490
TL: 250gr
125,000
4.479
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng (Đặc biệt)

199,000
6.378
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm chiên giòn (đặc biệt)

150,000
4.681

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu câu 1 nắng

295,000
4.435
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mú 1 nắng

250,000
3.538
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá đù 1 nắng

250,000
3.260
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm khô Đà Nẵng

235,000
3.223
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá kèo khô

125,000
3.071
TL: 500gr