Showing all 11 results

90,000
24.584
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
9.949
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng (Đặc biệt)

199,000
7.208
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
4.389
TL: 250gr
125,000
4.903
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu một nắng Đà Nẵng làm quà

295,000
5.729
TL: 1000gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm chiên giòn (đặc biệt)

150,000
5.049

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mú 1 nắng

250,000
4.479
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá đù 1 nắng

250,000
4.023
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm khô Đà Nẵng

195,000
3.794
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá kèo khô

125,000
3.259
TL: 500gr