Showing all 11 results

90,000
23.410
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
9.167
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng (Đặc biệt)

199,000
6.704
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
3.886
TL: 250gr
125,000
4.682
TL: 250gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm chiên giòn (đặc biệt)

150,000
4.880

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu câu 1 nắng

295,000
5.120
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mú 1 nắng

250,000
4.048
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá đù 1 nắng

250,000
3.685
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm khô Đà Nẵng

235,000
3.520
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá kèo khô

125,000
3.170
TL: 500gr