Showing all 11 results

90,000
24.965
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
10.260
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng (Đặc biệt)

199,000
7.537
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
4.546
TL: 250gr
125,000
4.977
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu một nắng Đà Nẵng làm quà

295,000
6.043
TL: 1000gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm chiên giòn (đặc biệt)

150,000
5.095

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mú 1 nắng

250,000
4.616
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá đù 1 nắng

250,000
4.088
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm khô Đà Nẵng

195,000
3.867
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá kèo khô

125,000
3.284
TL: 500gr