Showing all 11 results

90,000
22.576
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
8.784
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
3.709
TL: 250gr
125,000
4.584
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng (Đặc biệt)

199,000
6.536
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm chiên giòn (đặc biệt)

150,000
4.781

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu câu 1 nắng

295,000
4.769
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mú 1 nắng

250,000
3.800
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá đù 1 nắng

250,000
3.487
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm khô Đà Nẵng

235,000
3.373
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá kèo khô

125,000
3.111
TL: 500gr