Showing all 11 results

90,000
25.334
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng (đặc biệt)

145,000
10.658
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thiều tẩm Đà Nẵng (Đặc biệt)

199,000
7.694
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
4.693
TL: 250gr
125,000
5.074
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu một nắng Đà Nẵng làm quà

309,000
6.307
TL: 1000gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm chiên giòn (đặc biệt)

150,000
5.140

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mú 1 nắng

250,000
4.762
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá đù 1 nắng

250,000
4.182
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm khô Đà Nẵng

195,000
3.989
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá kèo khô

125,000
3.330
TL: 500gr