Showing 1–16 of 40 results

15,000
10.432
TL: 100gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Đà Nẵng

15,000
4.667
TL: 100gr
75,000
13.105
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo chuối đậu Quảng đặc sản

37,000
4.863
TL: 200gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
10.235
TL: 250gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
5.076
TL: 10gr
34,500
8.539
TL: 250gr
45,000
7.932
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.443
TL: 150gr
3.076
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng khoai lang

39,000
4.994
QC: 10 cái

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
4.072
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
1.894
TT: 5ml
25,000
4.756
TL: 170gr
35,000
3.994
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô gà xé lá chanh 250gr

88,000
5.550
TL: 250gr