Showing 1–16 of 40 results

15,000
11.096
TL: 100gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Đà Nẵng

15,000
4.835
TL: 100gr
75,000
13.908
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo chuối đậu Quảng đặc sản

39,000
5.082
TL: 200gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
10.598
TL: 250gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
5.279
TL: 10gr
34,500
8.721
TL: 250gr
45,000
8.277
TL: 350gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.609
TL: 150gr
3.398
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

17,000
4.193
TL: 180gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng khoai lang

39,000
5.098
QC: 10 cái
35,000
4.066
TL: 250gr
25,000
5.024
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
1.937
TT: 5ml

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô gà xé lá chanh 250gr

88,000
5.635
TL: 250gr