Showing 1–16 of 40 results

15,000
11.642
TL: 100gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Đà Nẵng

15,000
4.938
TL: 100gr
75,000
14.446
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo chuối đậu Quảng đặc sản

39,000
5.218
TL: 200gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
5.429
TL: 10gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
10.822
TL: 250gr
34,500
8.836
TL: 250gr
45,000
8.645
TL: 350gr
3.829
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.775
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

17,000
4.292
TL: 180gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng khoai lang

39,000
5.228
QC: 10 cái
35,000
4.123
TL: 250gr
25,000
5.197
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
1.979
TT: 5ml

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển sấy ăn liền Đà Nẵng

28,000
3.966
TL: 30gr