Showing all 9 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
10.908
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực xé sợi Đà Nẵng

95,000
6.085
TL: 250gr
550,000
8.802
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực khô tẩm Đà Nẵng (đặc biệt)

399,000
6.909
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô mực tẩm Đà Nẵng 250gr

225,000
4.854
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá (Đặc biệt)

489,000
5.009
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng Đà Nẵng

479,000
6.755
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng dẻo (Đặc biệt)

550,000
4.223
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá

295,000
3.375
TL: 1000gr