Showing all 9 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
9.761
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực xé sợi Đà Nẵng

95,000
5.518
TL: 250gr
575,000
7.306
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá (Đặc biệt)

479,000
4.389
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực khô tẩm Đà Nẵng (đặc biệt)

397,000
6.160
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô mực tẩm Đà Nẵng 250gr

219,000
4.467
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng Đà Nẵng

479,000
4.940
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng dẻo (Đặc biệt)

550,000
3.565
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá

295,000
3.323
TL: 1000gr