Showing all 9 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực rim me Đà Nẵng 250gr

89,000
9.042
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực xé sợi Đà Nẵng

99,000
5.164
TL: 250gr
575,000
6.717
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực khô tẩm Đà Nẵng (đặc biệt)

380,000
5.749
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô mực tẩm Đà Nẵng 250gr

209,000
4.242
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá (Đặc biệt)

499,000
4.176
TL: 1000gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng ống Đà Nẵng

295,000
4.183
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng dẻo (Đặc biệt)

450,000
3.327
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá

295,000
3.309
TL: 1000gr