Showing all 4 results

Đà Nẵng
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm khô (Tôm sú lớn)

295,000
3.945
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm đất tự nhiên (Tôm đuôi lớn)

475,000
3.366
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm nõn khô 100gr

95,000
3.185
TL: 100gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm khô (Tôm sú nhỏ)

245,000
4.120
TL: 500gr