Showing all 9 results

75,000
11.267
TL: 500gr

3. Trà, cà phê

Trà sâm dứa Bảo Ngân

35,000
11.579
TL: 350gr
6.667
TL: 350gr
4.579
TL: 500gr
45,000
4.513
TL: 250gr
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Trà tim sen

33,000
4.090
130,000
3.789
TL: 400gr
130,000
3.690
TL: 400gr
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Trà tim sen linh chi

33,000
3.600