Showing all 10 results

75,000
13.077
TL: 500gr

3. Trà, cà phê

Trà sâm dứa Bảo Ngân

39,000
14.133
TL: 350gr
45,000
7.912
TL: 350gr
75,000
5.191
TL: 500gr
45,000
5.551
TL: 250gr
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Trà tim sen

33,000
4.408
130,000
3.988
QC: 12 gói x 30gr
130,000
3.925
TL: 400gr
2.636
QC: 20 gói
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Trà tim sen linh chi

33,000
3.650