Showing all 9 results

75,000
11.634
TL: 500gr

3. Trà, cà phê

Trà sâm dứa Bảo Ngân

35,000
12.193
TL: 350gr
39,000
6.904
TL: 350gr
75,000
4.730
TL: 500gr
45,000
4.679
TL: 250gr
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Trà tim sen

33,000
4.172
130,000
3.814
TL: 400gr
130,000
3.728
TL: 400gr
Hết hàng

3. Trà, cà phê

Trà tim sen linh chi

33,000
3.609