Showing 1–16 of 33 results

15,000
9.277
TL: 100gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
4.562
TL: 10gr
7.793
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.014
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
3.787
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
1.423
TT: 5ml

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu tràm Tiên Ông 45ml

59,000
4.144
TT: 45ml

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng 250gr

89,000
6.379
TL: 250gr
99,000
4.183
TL: 500gr
35,000
3.703
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển sấy ăn liền Đà Nẵng

25,000
3.522
TL: 30gr
25,000
3.516
TL: 170gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo lạc một nắng

47,000
1.687
TL: 320gr
961
TL: 200gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
3.908
TL: 150gr
147,000
3.267
TL: 250gr