Showing 1–16 of 33 results

15,000
9.893
TL: 100gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
4.792
TL: 10gr
34,500
8.150
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.215
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
3.922
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
1.616
TT: 5ml

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng 250gr

89,000
6.909
TL: 250gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu tràm Tiên Ông 45ml

54,000
4.349
TT: 45ml
35,000
3.843
TL: 250gr
99,000
4.705
TL: 500gr
25,000
4.188
TL: 170gr
1.091
TL: 200gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển sấy ăn liền Đà Nẵng

25,000
3.669
TL: 30gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo lạc một nắng

47,000
1.950
TL: 320gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
3.974
TL: 150gr
39,000
2.858
TL: 250gr