Showing 1–16 of 33 results

15,000
10.432
TL: 100gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
5.076
TL: 10gr
34,500
8.539
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.443
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
4.072
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
1.894
TT: 5ml
25,000
4.756
TL: 170gr
35,000
3.994
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng 250gr

89,000
7.300
TL: 250gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu tràm Tiên Ông 45ml

54,000
4.555
TT: 45ml
99,000
5.120
TL: 500gr
1.254
QC: 20 túi lọc

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển sấy ăn liền Đà Nẵng

28,000
3.818
TL: 30gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo lạc một nắng

47,000
2.210
TL: 320gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu Phật linh

10,000
5.231
TT: 1.5ml
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
4.056
TL: 150gr