Showing 1–16 of 33 results

15,000
9.778
TL: 100gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
4.714
TL: 10gr
34,500
8.054
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.164
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
3.870
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
1.540
TT: 5ml

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu tràm Tiên Ông 45ml

54,000
4.286
TT: 45ml

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng 250gr

89,000
6.786
TL: 250gr
35,000
3.806
TL: 250gr
99,000
4.634
TL: 500gr
25,000
4.031
TL: 170gr
1.049
TL: 200gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển sấy ăn liền Đà Nẵng

25,000
3.640
TL: 30gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo lạc một nắng

47,000
1.886
TL: 320gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
3.956
TL: 150gr
147,000
3.290
TL: 250gr