Showing 1–16 of 33 results

15,000
11.642
TL: 100gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
5.429
TL: 10gr
34,500
8.836
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
4.775
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

17,000
4.292
TL: 180gr
35,000
4.123
TL: 250gr
25,000
5.197
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
1.979
TT: 5ml

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển sấy ăn liền Đà Nẵng

28,000
3.966
TL: 30gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng 250gr

89,000
7.588
TL: 250gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu tràm Tiên Ông 45ml

54,000
4.681
TT: 45ml
1.428
QC: 20 túi lọc
115,000
5.553
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo lạc một nắng

47,000
2.364
TL: 320gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu Phật linh

10,000
5.454
TT: 1.5ml
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
4.112
TL: 150gr