Showing 1–16 of 33 results

15,000
9.106
TL: 100gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
4.500
TL: 10gr
7.705
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
3.982
TL: 150gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
3.765
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
1.372
TT: 5ml

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu tràm Tiên Ông 45ml

59,000
4.088
TT: 45ml
99,000
4.069
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng 250gr

89,000
6.313
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển sấy ăn liền Đà Nẵng

25,000
3.480
TL: 30gr
25,000
3.421
TL: 170gr
35,000
3.678
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo lạc một nắng

47,000
1.622
TL: 320gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
3.894
TL: 150gr
147,000
3.259
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè trắng Huế

26,000
3.592
TL: 150gr