Showing 1–16 of 33 results

15,000
12.641
TL: 100gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
5.705
TL: 10gr
34,500
9.249
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

17,000
4.566
TL: 180gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

39,000
5.112
QC: 5 cái
35,000
4.390
TL: 250gr
25,000
5.845
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
2.103
TT: 5ml
1.699
QC: 20 túi lọc

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng 250gr

89,000
7.989
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển sấy ăn liền Đà Nẵng

28,000
4.135
TL: 30gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu tràm Tiên Ông 45ml

54,000
4.899
TT: 45ml
140,000
6.059
TL: 500gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo lạc một nắng

47,000
2.673
TL: 320gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu Phật linh

10,000
5.663
TT: 1.5ml

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh tráng tôm nướng Đà Nẵng

29,000
1.792
TL: 300gr