Showing 1–16 of 33 results

15,000
8.768
TL: 100gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Cao tràm Tiên Ông 10gr

30,000
4.442
TL: 10gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh chuối dừa Đà Nẵng

25,000
3.934
TL: 150gr
7.622
TL: 250gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Bánh dừa nướng Quý Thu gói

24,500
3.746
TL: 170gr

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu xoa Sao Vàng 5ml

25,000
1.328
TT: 5ml

5. Quà tặng Đà Nẵng

Dầu tràm Tiên Ông 45ml

59,000
4.055
TT: 45ml

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò rim mè Đà Nẵng 250gr

89,000
6.177
TL: 250gr
99,000
3.959
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển sấy ăn liền Đà Nẵng

25,000
3.438
TL: 30gr
3.319
TL: 170gr

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo lạc một nắng

47,000
1.576
TL: 320gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè đen Huế

26,000
3.884
TL: 150gr
147,000
3.249
TL: 250gr
Hết hàng

2. Đặc sản bánh kẹo

Kẹo đậu phụng mè trắng Huế

26,000
3.577
TL: 150gr