Showing all 4 results

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm nêm Dì Cẩn (Đặc sản Đà Nẵng)

45,000
12.046
TL: 500ml

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm tôm chua Dì Cẩn

59,000
5.863
TL: 500gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm dưa Dì Cẩn

59,000
5.201
TL: 500gr

4. Đặc sản mắm, gia vị

Mắm cá cơm thu Dì Cẩn

59,000
7.385
TL: 500gr