Đặc sản miền Trung,Đặc sản Đà Nẵng

Cách làm bò khô Đà Nẵng

Cách chọn thịt bò ngon Phân biệt thịt bò tươi và đông lạnh Chọn thịt bò đỏ tươi, không phải là loại thịt đỏ đậm, đặc biệt là khi nhấn tay vào có thể cảm nhận được sự đàn hồi của thịt, sờ vào thịt không cảm thấy lạnh, vì thường thịt lạnh là loại…