Showing 65–80 of 91 results

Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Lươn biển tẩm

150,000
4.310
TL: 500gr
Hết hàng

Bò khô Đà Nẵng

Búp bò phi lê Đà Nẵng

100,000
3.371

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống tẩm Đà Nẵng

205,000
3.806
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực tẩm xé sợi Đà Nẵng

155,000
457
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm khô (Tôm sú nhỏ)

245,000
4.453
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm khô Đà Nẵng

195,000
3.926
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống giòn Đà Nẵng (Đặc biệt)

175,000
77
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mai tẩm mè loại nhỏ

105,000
3.648
TL: 200gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát giòn Đà Nẵng

156,000
6.106
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô mực cháy bơ tỏi Đà Nẵng

109,000
9
TL: 200gr
169
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá

295,000
3.380
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô heo cháy bơ tỏi Đà Nẵng

89,000
7
TL: 200gr
215,000
7
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển cháy tỏi Đà Nẵng ăn liền

69,000
39
TL: 100gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá đét sốt tỏi mè Đà Nẵng

89,000
31
TL: 250gr