Showing 65–80 of 96 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực tẩm xé sợi Đà Nẵng

149,000
759
TL: 500gr
Đà Nẵng
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm khô (Tôm sú lớn)

295,000
4.322
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống giòn Đà Nẵng (Đặc biệt)

159,000
117
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Lươn biển tẩm

150,000
4.591
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm mờm khô Đà Nẵng

195,000
4.130
TL: 500gr
Hết hàng

Bò khô Đà Nẵng

Búp bò phi lê Đà Nẵng

100,000
3.450

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống tẩm Đà Nẵng

205,000
3.905
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô heo cháy bơ tỏi Đà Nẵng

89,000
44
TL: 200gr
189,000
56
TL: 500gr
262
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm khô (Tôm sú nhỏ)

245,000
4.547
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mai tẩm mè loại nhỏ

105,000
3.688
TL: 200gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát giòn Đà Nẵng

156,000
6.289
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm rim mè Đà Nẵng

89,000
20
TL: 200gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá

295,000
3.397
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô bò cây Đà Nẵng

149,000
1
TL: 250gr