Showing 81–91 of 91 results

Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô Gia Lai (Thượng hạng)

3,750,000
4.119
TL: 5000gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá kèo khô

125,000
3.307
TL: 500gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Vi cá đuối

155,000
3.822
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bong bóng cá

200,000
3.692
TL: 100gr
Đà Nẵng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá chỉ vàng rim mè Đà Nẵng

89,000
3.161
TL: 250gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rau câu chân vịt

150,000
3.566
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm Đất Khô Cà Mau Loại 1

1,200,000
4.947
TL: 1000gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm Đất Khô Cà Mau Nguyên Vỏ

1,000,000
3.372
TL: 1000gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô Cá Khoai

150,000
3.788
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Nấm lim xanh Tiên Phước

2,000,000
3.876
TL: 1.000gr
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò Một Nắng Gia Lai

650,000
8.418