Showing 17–32 of 91 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Nai khô tẩm mè Đà Nẵng 250gr

205,000
5.171
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Rong biển sấy ăn liền Đà Nẵng

28,000
4.020
TL: 30gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô gà xé lá chanh Đà Nẵng

87,000
5.914
TL: 200gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Ghẹ sữa ram Đà Nẵng

175,000
5.179
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá thu tẩm Đà Nẵng 250gr

119,000
4.635
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng (đặc biệt)

235,000
6.800
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá phèn tẩm Đà Nẵng (cực ngon)

149,000
8.940
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực khô tẩm Đà Nẵng (đặc biệt)

399,000
6.996
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô sợi Đà Nẵng loại ngon 250gr

99,000
4.564
TL: 250gr
149,000
6.082
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bò phi lê khô Đà Nẵng

175,000
8.423
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô lát Đà Nẵng 250gr

145,000
6.766
TL: 250gr
149,000
5.916
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá bống tẩm Đà Nẵng (đặc biệt) 250gr

125,000
5.036
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô mực tẩm Đà Nẵng 250gr

225,000
4.898
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng lá (Đặc biệt)

489,000
5.061
TL: 1000gr