Showing 49–64 of 91 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mai sốt chanh Đà Nẵng

109,000
2.806
TL: 200gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô cá đuối tẩm Đà Nẵng

175,000
7.226
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô viên Đà Nẵng 250gr

145,000
4.094
TL: 250gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô cá đét Đà Nẵng

165,000
4.816
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mú 1 nắng

250,000
4.699
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá cơm khô Đà Nẵng

140,000
5.201
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá dứa 1 nắng (đặc biệt)

320,000
4.968
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực hấp cốt dừa Đà Nẵng

109,000
355
TL: 200gr
Đà Nẵng
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá mai tẩm mè

165,000
4.490
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Cá đù 1 nắng

250,000
4.141
TL: 1000gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực 1 nắng dẻo (Đặc biệt)

550,000
4.283
TL: 500gr
179,000
342
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm đất tự nhiên (loại 1 cao cấp)

525,000
3.618
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Khô Cá Lóc Xẻ

375,000
5.258
TL: 1000gr
Đà Nẵng
Hết hàng

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Tôm khô (Tôm sú lớn)

295,000
4.247
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Mực hấp cốt dừa

205,000
132
TL: 500gr